JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG
JAARVERSLAG

JAARVERSLAG 2021

Download PDF
users icon
4.090
Deelnemers
ingezameld gewicht icon
3.631 ton
Ingezameld gewicht
inzamelpunt icon
24.471
Inzamelpunten
ophalingen icon
25.969
Ophalingen
inzamelpercentage icon
59%
Inzamelpercentage
inzamelefficiëntie icon
> 90%
Inzamelefficiëntie
"
"

Een terugblik op 2021 in cijfers

2021 was een succesvol jaar voor ons. De inzameling is gegroeid met 8%, of zo’n 300 ton. En dat terwijl we door corona lange tijd minder ophalingen konden doen in veel winkels en scholen! We hebben ook een heleboel nieuwe deelnemers. We zijn nu met 4.090, of 416 meer dan in 2020.

Een verrassende vaststelling was ook de groei van de batterijenmarkt met 9%, met name die van de draagbare batterijen.


Batterijen veranderen. Hoe wij ze inzamelen ook.
We startten vorig jaar een belangrijk project waarbij 17.000 van onze 24.000 inzamelpunten een nieuwe, slimme inzamelunit krijgen. In alle recyclageparken is deze verandering al gebeurd. In de andere inzamelpunten is de uitrol volop bezig.

De slimme units laten ons weten wanneer ze vol zijn. Daardoor moeten we minder ophalingen doen. Dat
bespaart ons ongeveer 100.000 km rijden en 18.000 kg CO2-uitstoot. Dat innovatieve systeem wordt nu ook getest in een aantal Europese landen, Australië en Canada. De units werden bekroond met een zilveren Henry van de Velde Award voor Business Innovation. En daar zijn we natuurlijk trots op.

De batterijenmarkt van morgen
De batterijenmarkt groeit. Vooral bij de grotere, herlaadbare batterijen voor auto’s, maar ook voor thuisbatterijen. In 2020 werd bijvoorbeeld voor 200.000 kg aan thuisbatterijen geïnstalleerd in België. Volgens prognoses kan die hoeveelheid dit jaar verzevenvoudigen tot
1,5 miljoen kg! We zijn dan ook heel blij dat de sector van thuisbatterijen ervoor gekozen heeft om vanaf 2022 met Bebat te werken.

Er is ook steeds meer creatief
hergebruik van die grote herlaadbare batterijenpacks in allerlei toepassingen. Ook Bebat heeft die creativiteit in 2021 aangemoedigd door verschillende projecten financieel en praktisch te steunen.

De groeiende markt zal de komende jaren wel voor uitdagingen zorgen bij het recycleren van lithium-ion batterijen. De huidige Europese recyclagecapaciteit volstaat namelijk niet. Vandaag kan er per jaar zo’n 21.000 ton lithium-ionbatterijen gerecycleerd worden. Tegen 2030 moet dat
500.000 tot 600.000 ton worden. Bebat zoekt actief mee naar oplossingen.

Bebat in 2022
Ons eerste doel is altijd om meer in te zamelen en beter te recycleren. De markt groeit snel, onze inzameling moet dus nóg sneller groeien. Aangezien die groei steeds meer gebeurt in herlaadbare Li-ion batterijen, is het één van onze taken om consumenten en bedrijven ervan bewust te maken dat die batterijen óók ingezameld moeten worden.

Veel van ons succes zal afhangen van communicatie- en activatiecampagnes, die vaak zorgen voor 20 tot 30% meer inzameling. In  2022 zullen we hiervoor extra middelen inzetten.

Daarnaast is ook de toegankelijkheid en het gebruiksgemak van ons inzamelnetwerk van essentieel belang voor de inzameling. Daarom willen we de uitrol van onze 17.000 slimme inzamelunits tegen midden 2022 afronden. 

Vanaf 1 januari 2022 daalt de Bebat-milieubijdrage opnieuw met ongeveer 7%. Daarmee komt het totaal van die verlagingen op 57% sinds 2013. We willen komend jaar ook thuisbatterijen zo goed mogelijk integreren in het Bebat-systeem om het onze deelnemers zo eenvoudig en gemakkelijk mogelijk te maken.

Circulariteit is en blijft een strategische doelstelling voor Bebat. Daarom zullen we opnieuw projecten rond het hergebruik van batterijen stimuleren en steunen.

Bedankt, België
We willen dat Bebat blijft groeien. Ook in 2022. Maar dat kunnen we enkel dankzij de goeie wil van 11 miljoen mensen. En dankzij alle deelnemers die ons elke dag helpen om verder te innoveren. Wij zijn daar ongelofelijk dankbaar voor. Dat vertrouwen en die erkenning willen wij bij Bebat elke dag opnieuw verdienen. Door helder te communiceren, altijd transparant te zijn en alles in te zetten op het beste inzamel- en recyclageproces.

Peter Coonen
Gedelegeerd Bestuurder
Yves Van Doren
Voorzitter Raad van Bestuur

Missie

01
Bij Bebat werken we aan een beter milieu door steeds meer afgedankte batterijen in te zamelen en ze steeds beter te recycleren. 
02
Wij maken inzamelen en recycleren zo gemakkelijk, veilig en efficiënt mogelijk.
03
Wij stimuleren duurzaam gebruik, inzameling en recyclage door breed en duidelijk te communiceren.

Organisatie

Bebat is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw), opgericht in 1995 door de producenten van batterijen en zorgt er voor dat bedrijven kunnen voldoen aan hun wettelijke aanvaardingsplicht.

Bebat geeft gebruikte batterijen een nieuw leven en behoort tot de wereldtop voor de inzameling van batterijen. In onze meer dan 24.000 inzamelpunten kunnen gebruikte batterijen gratis en gemakkelijk worden gedeponeerd. Bebat organiseert de ophaling, sortering en recyclage ervan. Het bestuur van Bebat wordt gevormd door vertegenwoordigers van volgende bedrijven, organisaties en overheden:

Wat doet Bebat voor aangesloten bedrijven?

1

Rapporteren

Het registreren en rapporteren van het aantal op de markt gebrachte batterijen.

2

Inzamelnetwerk

Het organiseren en onderhouden van een landelijk dekkend netwerk.

3

Sensibiliseren

Consumenten sensibiliseren en preventieve acties ondernemen.

4

Inzameldoelstellingen

De wettelijke inzameldoelstellingen behalen.

5

Gewicht rapporteren

Het ingezamelde gewicht rapporteren.

6

Correct recycleren

De ingezamelde batterijen correct recycleren.

7

Recyclagerendementen

De wettelijke recyclagerendementen behalen en hierover rapporteren.

Deelnemers

Totaal aantal deelnemers
3.297
2019
3.674
2020
4.090
2021
Aantal deelnemers met een jaarlijkse aangifte 
2.336
2019
2.725
2020
3.109
2021
Aantal deelnemers met een maandelijkse aangifte 
961
2019
949
2020
981
2021
Aantal deelnemers dat losse batterijen op de markt brengt
789
2019
955
2020
1.080
2021
Aantal deelnemers dat enkel batterijen in een toestel op de markt brengt
1.442
2019
1.597
2020
1.696
2021
Aantal deelnemers dat zowel batterijen los als in een toestel op de markt brengt
1.065
2019
1.122
2020
1.314
2021
Batterijen uit pop

Audits

Bebat helpt aangesloten bedrijven om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. We maken dit zo makkelijk mogelijk en zijn transparant in onze communicatie.

De audits zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat alle aangesloten bedrijven op een eerlijke manier bijdragen aan het Bebat-systeem. Elk aangesloten bedrijf wordt minstens om de 3 jaar gecontroleerd.

Volledige audits
187
Online audits
894
TOTAAL
1.081

Op de markt gebrachte batterijen

*Opmerking bij het gebruik van de figuren: de weergegeven cijfers worden soms tot op de eenheid afgerond. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan tussen de weergegeven totalen en de som van de individuele cijfers.
Herlaadbaar versus niet-herlaadbaar
Draagbaar - Industrieel - Automotive
Ingebouwd versus vervangmarkt
*Opmerking bij het gebruik van de figuren: de weergegeven cijfers worden soms tot op de eenheid afgerond. Hierdoor kunnen afwijkingen ontstaan tussen de weergegeven totalen en de som van de individuele cijfers.
"
"

Conclusie

Het aantal op de markt gebrachte batterijen in 2021 bedroeg 276.597.300 eenheden. Dit is een stijging t.o.v. 2020 van 23.331.709 batterijen (9%). Deze stijging wordt voornamelijk teweeg gebracht door een groei in alkaline (16%), lithium primaire (7%), nikkel-hydride batterijen (8%) en lithium herlaadbare (4%), maar wordt afgezwakt door een daling in zink-lucht (-15%) en zink kool (-11%).

In 2021 werd 56.689 ton batterijen op de markt gebracht. Het totale op de markt gebrachte gewicht is in 2021 met 198 ton gestegen ten opzichte van 2020. Dit komt overeen met een stijging  van 0,35%. Deze constante is het resultaat van een stijging in het gewicht van primaire (11%) en herlaadbare (algemeen) (2%) batterijen en een daling van 30% in de “propulsion car” batterijen. Ten slotte vond er een stijging van 5% plaats in het gewicht van de op de markt gebrachte fietsbatterijen. 

De discrepantie tussen de sterke stijging in het aantal op de markt gebrachte batterijen en het constant blijven van het op de markt gebrachte gewicht is te wijten aan het feit dat de stijging in aantal zich vooral manifesteerde in het aantal op de markt gebrachte draagbare batterijen. De draagbare batterijen vertegenwoordigen 98% van het totaal aantal op de markt gebrachte batterijen maar slechts 11% van het totaal op de markt gebrachte gewicht. 

Belangrijk te vermelden is dat ook dit jaar het gewicht van de op de markt gebrachte draagbare lithium herlaadbare batterijen sterk gestegen is (+15%) terwijl het aantal slechts lichtjes stijgt (+3%). Dit betekent dat de draagbare lithium herlaadbare batterijen die op de markt gebracht worden steeds zwaarder worden. We denken hierbij dan aan batterijen van gereedschappen en van allerlei robots om in huis en tuin te gebruiken.

  Inzamelresultaten

  Totaal inzamelresultaat in gewicht (in ton)
  Inzamelresultaat draagbare batterijen in gewicht (in ton)
  Totaal inzamelresultaat per inzamelkanaal (in %)

  Totaal inzamelresultaat per inzamelkanaal (in %)

  De ingezamelde hoeveelheid in België steeg in 2021 met 8% of 273 ton. Dit is in hoofdzaak te wijten aan een versoepeling van de quarantaine regels in vergelijking tot het jaar 2020 waarbij er meer werd ingezameld in voornamelijk het kanaal retail en companies.

  In het kanaal scholen bleef de impact van Covid-19 merkbaar: scholen waren regelmatig gesloten of lieten geen externe partijen toe. Desondanks haalden we ook hier goede inzamelresultaten. De stijging van 8% in 2021 voor alle gewesten samen en over de kanalen heen ligt in lijn met de inspanningen en initiatieven die wij doorheen 2021 hebben ondernomen om de inzamelcijfers te maximaliseren.

  De figuren hier stellen het gewicht van elk inzamelkanaal voor, per regio en voor heel België.

  In Vlaanderen blijven bedrijven het belangrijkste inzamelkanaal (40%), gevolgd door recyclageparken (25%) en retail (19%). In Wallonië zijn ook vooral recyclageparken (31%), bedrijven (29%) en retail (19%) belangrijke inzamelaars in 2021. In Brussel zijn de voornaamste inzamelkanalen retail (32%) en bedrijven (28%).

  Batterijen in doosje

  Inzamelpercentage

  59%
  Inzamelpercentage 2021 België

  59% is het inzamelpercentage dat Bebat behaalde in 2021 volgens de wettelijke berekeningsmethode in België. Het is echter zeker niet zo dat de overblijvende 41% van de batterijen in het milieu terechtkomen.

  Hoewel het absolute inzamelcijfer gestegen is met 8%, is er een lichte daling (0,3%) van het inzamelpercentage ten opzichte van 2020.  Dit is te verklaren door een belangrijke stijging van het gemiddelde van het op de markt gebrachte gewicht draagbare batterijen gedurende het referentiejaar en de 2 jaren die hieraan vooraf gaan. Anderzijds is er laatste jaren een sterke groei geweest van de lithium herlaadbare batterijen die een veel langere levensduur hebben dan de referentieperiode van 3 jaar voor de berekening van het inzamelpercentage. Bebat verwacht dat het gewicht van herlaadbare lithium batterijen in de komende jaren sterk zal blijven toenemen.

  Het is duidelijk dat de huidige berekeningsmethode van het inzamelcijfer niet meer voldoet en dat invoering van een berekeningsmethodologie voor het inzamelpercentage op basis van wat beschikbaar is voor inzameling, absoluut noodzakelijk is.  Met een inzamelpercentage van 59% voldoet Bebat ruimschoots aan de wettelijke doelstelling voor België en overtreft het de Europese doelstelling van 45% voor 2021. Dankzij deze resultaten blijft Bebat aan de top van de rangschikking, zowel in Europa als in de rest van de wereld.

  > 90%
  Percentage inzamelefficiëntie

  Omdat de wettelijke berekeningsmethode geen realistisch beeld geeft van de werkelijke inzamelefficiëntie, laat Bebat regelmatig onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van batterijen in huishoudafval.

  Meerdere studies tonen aan dat er per 100 kg huisvuil slechts 1 batterij wordt teruggevonden. Dit betekent dat Bebat meer dan 90% inzamelt van de batterijen die consumenten willen wegwerpen.

  11.520.000
  Aantal consumentenbewegingen

  Toestellen worden steeds kleiner, daardoor worden batterijen steeds lichter en neemt het gemiddelde gewicht van de batterijen die Bebat inzamelt voortdurend af.

  Om evenveel gewicht in te zamelen moeten consumenten meer batterijen inleveren en dus vaker een inzamelpunt bezoeken. In 2021 genereren we meer dan 11.520.000 consumentenbewegingen.

  Recyclage

  Sorteren en verwerken

  Wat sorteren we en welke materialen kunnen we herwinnen?

  Verwerkers

  Herwonnen metalen

  Wat kunnen we potentieel doen met de herwonnen materialen?
  =
  Tablet
  256
  lege batterijen
  =
  Fiets
  2.132
  lege batterijen
  =
  Bril
  13
  lege batterijen
  =
  Vliegtuig
  > 500.000
  lege batterijen
  =
  Driewieler
  1.421
  lege batterijen
  =
  Gieter
  120
  lege batterijen

  De Belg en batterijen

  • 2 à 3 keer per jaar
   brengt een Belg gemiddeld zijn batterijen binnen in een Bebat inzamelpunt.
  • 134 batterijen
   heeft een gemiddeld gezin in huis (57 losse batterijen, 77 in apparaten), waarvan er 31 leeg zijn.
  • 80%
   van de Belgen zegt zijn batterijen binnen te brengen in een Bebat inzamelpunt. Gemiddeld gezien zouden de Belgen 74% van hun gebruikte batterijen stockeren en regelmatig binnenbrengen in een inzamelpunt. Ook 60% van de batterijen uit oplaadbare toestellen wordt gestockeerd en regelmatig binnengebracht.
  • 24 batterijen (*)
   koopt een Belg gemiddeld per jaar, dat is 508 gram (*). 17 koopt hij er los in de winkel aan, waarvan er 7 in een toestel zitten.
   (*) enkel draagbare batterijen, industriële batterijen niet meegerekend
  • 97%
   kent het Bebat-systeem.
  • 87%
   kent het merk Bebat, in 2010 was dit slechts 51%.
  • 74%
   beschouwt Bebat als een voorbeeld voor de milieusector.

  Bronnen:
  Declaraties op de markt gebrachte batterijen Bebat 2020
  Wettelijke bevolking N.I.S. 01/01/2020
  IVOX onderzoek 2020 Batterijen-onderzoek
  Diverse huishoudafvalanalyses 2011-2019

  Vrouw gooit batterijen in Bebat batterij ton

  Marketingcampagnes

  Bekijk het volledige rapport

  Download PDF